Pàgines

dilluns, 9 d’octubre de 2017

Les coníferes també són per decorar


Les coníferes són una espècie que es fa servir sobretot per a tanques i cementiris, ja que adquireixen alçades importants. A casa nostra se’n treu poc rendiment de les seves possibilitats com a plantes decoratives, cosa que si que aprofiten en altres països. 

Trobem coníferes de menys alçada que s’arrosseguen pel terra, altres arbustives, que agafen formes còniques i que tenen un creixement molt lent. Combinar aquestes plantes, de diferents colors, amb escorça de pi, us pot donar molt bon resultat al vostre jardí. A més, aquest creixement lent fa que requereixin  molt poc manteniment.